DEVALAR


:

CEPAD

Devalar é unha entidade firmante da Rede Española do Pacto Mundial

 

 

 


HORIZONTE 2020- Convocatoria de proxectos

26/12/2013 | A Comisión Europea lanzou a convocatoria de proxectos no marco de Horizonte 2020, o Programa de Investigación e Innovación da Unión Europea. A financiación prestada polo Programa está destinada a impulsar a economía do coñecemento en Europa.

PROGRAMA DE TRABALLO 2014 – Financiación para convocatorias e instrumentos financieiros.

- Pilar de excelencia científica: 3 mil millóns €

Consello Europeo de Investigación 4 convocatorias 1.662 millóns €
Accións Marie Skłodowska-Curie 6 convocatorias 800 millóns €
Tecnoloxías Futuras e Emergentes (FET nas súas siglas en inglés) 4 convocatorias 200 millóns €
Infrastructuras europeas de investigación (incluíndo e-Infraestructuras)4 convocatorias 277 millóns €

-Pilar de liderazgo industrial: 1.8 miles de millóns €

Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC)
2 convocatorias 700 millóns €
Nanotecnoloxias, Materiais Avanzados, Biotecnoloxía e Producción 5 convocatorias 500 millóns €
Espazo 5 convocatorias 128 millóns €
Acceso a Capital Risco 2 convocatorias + Instrumentos financieiros 5 millóns €+ 295 millóns €
Innovación en pequenas e medianas empresas (Non inclúe os 251 millóns € do instrumento para PEMEs ou Eurostars) 1 convocatoria 10 millóns €

- Pilar de desafíos sociais: 2.8 miles de millóns €

Saúde, cambio demográfico e benestar 2 convocatorias 600 millóns €
Seguridade alimenticia, Agricultura Sostible e Silvicultura, Marina e Marítima e Investigación de Augas Interiores e Bioeconomía 3 convocatorias 300 millóns €
Enerxía segura, limpa e eficiente 4 convocatorias 600 millóns €
Transporte intelixente, verde e integrado 3 convocatorias 540 millóns €
Actuación contra o cambio climático, medio ambiente, eficiencia de recursos e materias primasres 3 convocatorias 300 millóns €
Europa nun mundo en cambio– sociedades inclusivas, innovadoras e reflexivas 5 convocatorias 112 millóns €
Sociedades Seguras 4 convocatorias 200 millóns €

Ademáis:

Extender a excelencia e aumentar a participación
3 convocatorias 50 millóns €
Ciencia con e para a sociedade 4 convocatorias 45 millóns €A maioría das convocatorias baixo o orzamento para o ano 2014 xa foron abertas e outras abriranse ao longo do ano.

Aqueles interesados en participar no programa deben rexistrarse o antes posible no Portal de Participación http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Un resumen dos pasos a seguir para conseguir a financiación pode atoparse no manual online de Horizonte 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html

  

Máis información:

LINK Para máis información:


 

 

Espanol
Galego
English  
NOVAS

CONVOCATORIAS ABERTAS

   


(c) 2004, Devalar Consultoría Europea • devalar@devalarconsult.com